I träningssalen i våra nya utrymmen finns möjlighet till handledd träning individuellt eller i grupp utgående från vår fysioterapeutiska undersökning samt era behov. Vi har grupper för olika nivåer och åldrar, hör er för till personalen för mer information angående detta. Vi har även olika testpaket för grupper, tex idrottsjuniorer, seniorer och kroppskartläggning för vem som helst. Dessa test kan även utföras individuellt.

Vi samarbetar med gymmet Sportten som ligger intill vår mottagning. Där kan vi tillsammans med er konstruera ett personligt träningsprogram utgående från vår undersökning samt era behov. Vi erbjuder även konditionsalshandledning för grupper. Vi har också olika testpaket konstruerade för grupper, t.ex. idrottsjuniorer, för att utvärdera funktionsförmåga, rörlighet, muskelkondition m.m. Testpaketen kan utföras även individuellt.